ششم مرداد ٩٧ ساعت ١٥:١٥
 ساختن چیزهایی از پلاستیک ها مانند بازی کردن با مولکول ها است. هدف این است که آنها را مجددا سازماندهی کنید تا اشکال جدیدی بدون تغییر رنگ آنها، چسبندگی به قالب و یا انجام هر کاری که می تواند محصول نهایی را خراب کند. مواد افزودنی به تمام این مشکلات کمک می کند. در واقع، پردازش پلاستیک بدون مواد افزودنی تقریبا غیرممکن است.

  هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد.
  »نظر شما
      
     نام :
   وب سایت :
     پست الکترونیک:
  نظر: