دوازدهم مرداد ٩٧ ساعت ٠٧:٣٠
 
پلیمرها، ابرمولکولی وزن مولکولی بسیار زیادی دارد که از واحدهای تکرار شونده تشکیل شده اند، پلیمرها به شکل زیر تقسیم میشود:

-   آلی(Organic)
-   غيرآلی(Inorganic)
-   آلی-فلزی(organometallic)

  هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد.
  »نظر شما
      
     نام :
   وب سایت :
     پست الکترونیک:
  نظر: